Giải bài 9 Trắc nghiệm Trang 80 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 9 Trang 80 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.

Đề bài 9 Trang 80 SGK Toán Hình học lớp 11:

Cho hình bình hành ABCD. Gọi Bx, Cy, Dz là các đường thẳng song song lần lượt với nhau đi qua B,C,D và nằm về một phía của mặt phẳng (ABCD), đồng thời không nằm trong mặt phẳng (ABCD). Một mặt phẳng đi qua A và cắt Bx,Cy,Dz lần lượt tại B’,C’,D’ với BB’=2, DD’=4. Khi đó CC’ bằng

(A)3

(B)4

(C)5

(D)6.

Lời giải câu 9 Trang 80 SGK Toán Hình học lớp 11:

Chọn D. Gọi O và O’lần lượt là tâm các hình bình hành ABCD và AB’C’D’. Ta có:

BB’+DD’=2OO’=CC’=>CC’=6

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status