Giải bài 9 Trắc nghiệm Trang 124 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 9 Trang 124 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập trắc nghiệm Chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian.

Đề bài 9 Trang 124 SGK Toán Hình học lớp 11:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng?

(A) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì chéo nhau.

(B) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì cắt nhau.

(C) Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.

(D) Một mặt phẳng (α) và một đường thẳng a không thuộc (α) cùng vuông góc với đường thẳng b thì (α) song song với a.

Lời giải câu 9 Trang 124 SGK Toán Hình học lớp 11:

Chọn D.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status