Giải bài 8 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 8 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6, phần Trả lời câu hỏi Ôn tập Bài 30: Tổng kết chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 8 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6:

Chất lỏng có bay hơi ở một nhiệt độ xác định không ? Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

Lời giải câu 8 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6:

– Các chất lỏng đều bay hơi ở bất kỳ nhiệt độ nào.

– Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và mặt thoáng của chất lỏng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status