Giải bài 8 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 8 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6, phần câu hỏi Ôn tập Bài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 8 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Hãy tìm từ thích hợp dể điền vào chỗ trống :

7800kg / m³ là …… của sắt.

Lời giải câu 8 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

7800kg / m³ là khối lượng riêng của sắt.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status