Giải bài 8 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 8 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 2: Chất.

Đề bài 8 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8:

Khí nitơ và khí oxi là hai thành phần chính của không khí. Trong kĩ thuật người ta có thể hạ thấp nhiệt độ để hóa lỏng không khí. Biết nitơ lỏng sôi ở -196ºC oxi lỏng sôi ở -183ºC. Làm thế nào để tách riêng được khí nitơ và oxi.

Lời giải câu 8 Trang 11 SGK Hóa học lớp 8:

Cách làm: Hạ thấp nhiệt độ xuống -200ºC để hóa lỏng không khí. Sau đó nâng nhiệt độ của không khí lỏng đến -196ºC , nitơ lỏng sôi và bay lên trước, còn oxi lỏng đến -183ºC mới sôi, tách ra được hai khí.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status