Giải bài 7 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 7 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6, phần Trả lời câu hỏi Ôn tập Bài 30: Tổng kết chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 7 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6:

Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn có tăng không khi ta vẫn tiếp tục đun ?

Lời giải câu 7 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6:

Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chất rắn không tăng dù ta vẫn tiếp tục đun (ngoại trừ thuỷ tinh và hắc ín).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status