Giải bài 7 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 7 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6, phần câu hỏi Ôn tập Bài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 7 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Trên vỏ một hộp kem giặt VISO có ghi 1kg. Số đó chỉ gì ?

Lời giải câu 7 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

1kg là chỉ khối lượng của kem giặt chứa trong hộp.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status