Giải bài 7 Trắc nghiệm Trang 36 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 7 Trang 36 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

Đề bài 7 Trang 36 SGK Toán Hình học lớp 11:

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

(A) Có một phép tịnh tiến biến mọi điểm thành chính nó;

(B) Có một phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó;

(C) Có một phép quay biến mọi điểm thành chính nó;

(D) Có một phép vị tự biến mọi điểm thành chính nó

Lời giải câu 7 Trang 36 SGK Toán Hình học lớp 11:

Chọn B . (Theo Định nghĩa SGK)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status