Giải bài 7 Trắc nghiệm Trang 124 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 7 Trang 124 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập trắc nghiệm Chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian.

Đề bài 7 Trang 124 SGK Toán Hình học lớp 11:

Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng?

(A)Một đường thẳng cắt hai đường thẳng cho trước thì cả ba đường thẳng đó cùng nằm trong một mặt phẳng.

(B)Một đường thẳng cắt hai đường thẳng cắt nhau cho trước thì cả ba đường thẳng đó cùng nằm trong một mặt phẳng.

(C)Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một thì cùng nằm trong một mặt phẳng.

(D)Ba đường thẳng cắt nhau từng đôi một và không nằm trong một mặt phẳng thì đồng quy.

Lời giải câu 7 Trang 124 SGK Toán Hình học lớp 11:

Chọn D.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status