Giải bài 69 Trang 36 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 69 Trang 36 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 9: Căn bậc ba.

Đề bài 69 Trang 36 SGK Toán 9 – Tập 1:

So sánh:

a) 5 và ∛123 ;            b) 5∛6 và 6∛5.

Lời giải câu 69 Trang 36 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Ta có: 5 = ∛5³ = ∛125

Vì ∛125 > ∛123 nên 5 > ∛123

b) Ta có: 5∛6 = ∛5³.6 = ∛125.6 = ∛750

6∛5 = ∛6³.5 = ∛216.5 = ∛1080

Vì ∛750 < ∛1080 nên 5∛6 < 6∛5

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status