Giải bài 65 Trang 126 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài 65 Trang 126 SGK Toán 6 – Tập 1, phần bài tập Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng.

Đề bài 65 Trang 126 SGK Toán 6 – Tập 1:

Giai bai 65 Trang 126 SGK Toan 6 – Tap 1 - De bai

Lời giải câu 65 Trang 126 SGK Toán 6 – Tập 1:

Sau khi đo ta thấy AB = BC = CD = CA = 2,5cm.

a) Điểm C là trung điểm của BD vì C nằm giữa B, D và CB = CD.

b) Điểm C không là trung điểm của AB vì C không thuộc đoạn thẳng AB.

c) Điểm A không là trung điểm của BC vì A không thuộc đoạn thẳng BC.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status