Giải bài 6 Trang 91 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 6 Trang 91 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Vận dụng Bài 30: Tổng kết chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 6 Trang 91 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai 6 Trang 91 SGK Vat ly lop 6 – De bai

Lời giải câu 6 Trang 91 SGK Vật lý lớp 6:

a) Đoạn BC ứng với quá trình nóng chảy – nước đá đang tan (0ºC).

Đoạn DE ứng với quá trình nước đang sôi (100ºC).

b) Đoạn AB ứng với quá trình nước tồn tại ở thể rắn.

Đoạn CD ứng với quá trình nước tồn tại ở thể lỏng và hơi.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status