Giải bài 6 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 6 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6, phần Trả lời câu hỏi Ôn tập Bài 30: Tổng kết chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 6 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6:

Mỗi chất có nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định không ? Nhiệt độ này gọi là gì ?

Lời giải câu 6 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6:

Các chất khác nhau đều nóng chảy và đông đặc ở cùng một nhiệt độ xác định cho mỗi chất. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy (hay đông đặc) của mỗi chất.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status