Giải bài 6 Trắc nghiệm Trang 36 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 6 Trang 36 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng.

Đề bài 6 Trang 36 SGK Toán Hình học lớp 11:

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình : 3x-2y-1=0. Ảnh của đường thẳng d qua phép đối tâm O có phương trình là:

(A) 3x+2y+1=0

(B) -3x+2y-1=0

(C) 3x+2y-1=0

(D) 3x-2y-1=0

Lời giải câu 6 Trang 36 SGK Toán Hình học lớp 11:

Chọn B. Vì qua phép đối xứng trục Ox biến điểm có tọa độ (x;y) thành điểm mới có tọa độ(-x;-y).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status