Giải bài 57 Trang 30 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 57 Trang 30 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (Tiếp theo).

Đề bài 57 Trang 30 SGK Toán 9 – Tập 1:

√25x – √16x = 9 khi x bằng

(A) 1 ;     (B) 3 ;     (C) 9 ;     (D) 81

Lời giải câu 57 Trang 30 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 57 trang 30 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status