Giải bài 5 Trang 91 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 5 Trang 91 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Vận dụng Bài 30: Tổng kết chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 5 Trang 91 SGK Vật lý lớp 6:

An và Bình cùng luộc khoai. Khi nồi khoai bắt đầu sôi, Bình bảo nên rút bớt củi ra, chỉ để ngọn lửa nhỏ, đủ cho nồi khoai tiếp tục sôi. An lại nói, phải tiếp tục chất thềm củi nữa, để ngọn lửa cháy thật to, vì An cho rằng, càng đun cho lửa to, thì nước luộc khoai càng nóng, như vậy khoai càng mau chín. Ý kiến nào đúng ? Tại sao ?

Lời giải câu 5 Trang 91 SGK Vật lý lớp 6:

Ý kiến của bạn Bình đúng.

Vì khi nước sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi (100ºC) dù có cho thêm củi nhiệt độ của nước không thay tăng. Vì vậy ta chỉ cần để ngọn lửa nhỏ đủ cho nồi khoai ở nhiệt độ sôi của nước.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status