Giải bài 5 Trang 70 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 5 Trang 70 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 17: Quang hợp.

Đề bài 5 Trang 70 SGK Sinh học 10:

Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở đâu và tạo ra sản phẩm gì để cung cấp cho pha tối?

Lời giải câu 5 Trang 70 SGK Sinh học lớp 10:

Ở thực vật, pha sáng của quá trình quang hợp diễn ra ở màng talacoit của lục lạp. Pha sáng tạo ra ATP và NADPH để cung cấp cho pha tối.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status