Giải bài 5 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 5 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6, phần câu hỏi Ôn tập Bài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 5 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Lực hút của Trái Đất lên các vật gọi là gì ?

Lời giải câu 5 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Lực hút của Trái Đất lên các vật gọi là trọng lực hay trọng lượng của các vật đó.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status