Giải bài 5 Trang 53 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 5 Trang 53 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.

Đề bài 5 Trang 53 SGK Toán Hình học lớp 11:

Cho tứ giác ABCD nằm trong mặt phẳng (α) có hai cạnh AB và CD không song song với nhau. S là điểm nằm ngoài mặt phẳng (α) và M là trung điểm của đoạn SC.

a) Tìm giao điểm N của đường thẳng SD và mặt phẳng (MAB).

b) Gọi O là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng ba đường thẳng SO, AM và BN đồng quy.

Cần nhớ

A ∈ d ⊂ mp(α) => A ∈ mp(α)

Lời giải câu 5 Trang 53 SGK Toán Hình học lớp 11:

Giai bai 5 Trang 53 SGK Toan Hinh hoc lop 11 - Loi giai

a) Tìm N ∈ SD ∩ mp(MAB)

Trong mp(ABCD), AB cắt CD tại E.

Trong mp(SCD), EM cắt SD tại N.

Ta có:

N ∈ SD

N ∈ EM ⊂ mp(MAB)

Vậy N = SD ∩ mp(MAB)

b) Chứng minh SO, MA, BN đồng quy

Ta có:

*SO, MA, BN không ở trong cùng một mặt phẳng.

* SO và MA cắt nhau ( trong mp (SAC))

MA và BN cắt nhau (trong mp(BEN))

BN và SO cắt nhau (trong mp(SBD))

Vậy SO, MA, BN đồng quy.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status