Giải bài 5 Trang 162 SGK Toán lớp 4

Giải bài 5 Trang 162 SGK toán lớp 4, phần bài tập Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo).

Đề bài 5 Trang 162 SGK Toán lớp 4:

Mẹ mua một số cam rồi xếp vào các đĩa. Nếu xếp mỗi đĩa 3 quả thì vừa hết số cam, nếu xếp mỗi đĩa 5 quả thì cũng vừa hết số cam đó. Biết rằng số cam ít hơn 20 quả, hỏi mẹ mua bao nhiêu quả cam ?

Lời giải câu 5 Trang 162 SGK Toán lớp 4:

Xếp mỗi đĩa 5 quả thì vừa hết, vậy số cam chia hết cho 5.

Xếp mỗi đĩa 3 quả cũng vừa hết, vậy số cam chia hết cho 3.

Mà số cam ít hơn 20 quả, vậy số cam là 15 quả.

Đáp số : 15 quả cam.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status