Giải bài 5 Trắc nghiệm Trang 123 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 5 Trang 123 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập trắc nghiệm Chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian.

Đề bài 5 Trang 123 SGK Toán Hình học lớp 11:

Trong các mệnh đề sau đây, hãy tìm mệnh đề đúng

(A) Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thứ ba thì song song với nhau.

(B) Nếu hai mặt phẳng vuông góc với nhau thì mọi đường thẳng thuộc mặt phẳng này sẽ vuông góc với mặt phẳng kia.

(C) Hai mặt phẳng (α) và (β) vuông góc với nhau và cắt nhau theo giao tuyến d. Với mỗi điểm A thuộc (α) và mỗi điểm B thuộc (β) thì ta có đường thẳng AB vuông góc với d.

(D) Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) đều vuông góc với mặt phẳng (γ) thì giao tuyến d của (α) và (β) nếu có sẽ vuông góc với (γ)

Lời giải câu 5 Trang 123 SGK Toán Hình học lớp 11:

Chọn D.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status