Giải bài 42 Trang 23 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 42 Trang 23 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 5: Bảng căn bậc hai.

Đề bài 42 Trang 23 SGK Toán 9 – Tập 1:

Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

a) x² = 3,5 ;             b) x² = 132

Lời giải câu 42 Trang 23 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 42 trang 23 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status