Giải bài 41 Trang 23 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 41 Trang 23 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 5: Bảng căn bậc hai.

Đề bài 41 Trang 23 SGK Toán 9 – Tập 1:

Biết √9,119 ≈ 3,019. Hãy tính:

√911,9 ;     √91190 ;     √0,09119 ;     √0,0009119

Lời giải câu 41 Trang 23 SGK Toán 9 – Tập 1:

√911,9 = √9,119.√100 ≈ 3,019.10 ≈ 30,19

√91190 = √9,119.√10000 ≈ 3,019.100 ≈ 301,9

√0,09119 = √9,119 : √100 ≈ 3,019 : 10 ≈ 0,3019

√0,0009119 = √9,119 : √10000 ≈ 3,019 : 100 ≈ 0,03019

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status