Giải bài 4 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 4 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6, phần Trả lời câu hỏi Ôn tập Bài 30: Tổng kết chương 2: Nhiệt học.

Đề bài 4 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6:

Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng nào ? Hãy kể tên và nêu công dụng của các nhiệt kế thường gặp trong đời sống.

Lời giải câu 4 Trang 89 SGK Vật lý lớp 6:

* Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.

* Các nhiệt kế thường gặp trong đời sống :

+ Nhiệt kế rượu: đo nhiệt độ khí quyển (không khí).

+ Nhiệt kế y tế: đo nhiệt độ cơ thể (của người hay động vật).

+ Nhiệt kế thuỷ ngân: dùng trong phòng thí nghiệm để đo nhiệt độ sôi của nước hoặc những vật có nhiệt độ cao hơn 100ºC (GHĐ của nhiệt kế thuỷ ngân là: 130ºC).

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status