Giải bài 4 Trang 81 SGK Hóa học lớp 9

Giải bài 4 Trang 81 SGK Hóa học lớp 9, phần bài tập Bài 26: Clo.

Đề bài 4 Trang 81 SGK Hóa học lớp 9:

Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào :

a) Dung dịch HCl ;

b) Dung dịch NaOH ;

c) Dung dịch NaCl ;

d) Nước.

Trường hợp nào đúng ? Hãy giải thích.

Lời giải câu 4 Trang 81 SGK Hóa học lớp 9:

Giai bai 4 Trang 81 SGK Hoa hoc lop 9 – Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status