Giải bài 4 Trang 76 SGK Hóa học lớp 9

Giải bài 4 Trang 76 SGK Hóa học lớp 9, phần bài tập Bài 25: Tính chất của phi kim.

Đề bài 4 Trang 76 SGK Hóa học lớp 9:

Viết các phương trình hóa học giữa các cặp chất sau đây (ghi rõ điều kiện, nếu có) :

a) khí flo và hiđro ;

b) lưu huỳnh và oxi ;

c) bột sắt và bột lưu huỳnh ;

d) cacbon và oxi ;

e) khí hiđro và lưu huỳnh.

Lời giải câu 4 Trang 76 SGK Hóa học lớp 9:

Giai bai 4 Trang 76 SGK Hoa hoc lop 9 – Loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status