Giải bài 4 Trang 70 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 4 Trang 70 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 17: Quang hợp.

Đề bài 4 Trang 70 SGK Sinh học 10:

Oxi được sinh ra từ chất nào và trong pha nào của quá trình quang hợp?

Lời giải câu 4 Trang 70 SGK Sinh học lớp 10:

Trong quá trình quang hợp, oxi được sinh ra trong pha sáng, từ quá trình quang phân li nước. Quá trình quang phân li nước diễn ra nhờ vai trò xúc tác của phức hệ giải phóng oxi.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status