Giải bài 4 Trang 59 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 4 Trang 59 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 14:  Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất.

Đề bài 4 Trang 59 SGK Sinh học 10:

Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách nào?

Lời giải câu 4 Trang 59 SGK Sinh học lớp 10:

Tế bào có thể tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất bằng cách điều chỉnh hoạt tính của các loại enzim. Có 2 cách điều chỉnh hoạt tính enzim:

– Sử dụng chất ức chế enzim: Làm chậm hoặc dừng phản ứng

+ Các chất ức chế đặc hiệu khi liên kết với enzim sẽ làm biến đổi cấu hình trung tâm hoạt động của enzim làm cho enzim không thể liên kết được với cơ chất.

+ Ức chế ngược là kiểu điều hòa trong đó sản phẩm của con đường chuyển hóa quay lại tác động như một chất ức chế làm bất hoạt enzim xúc tác cho phản ứng ở đầu của con đường chuyển hóa.

– Sử dụng chất hoạt hóa enzim: làm tăng hoạt tính của enzim.

+ Sử dụng chất hoạt hóa đặc hiệu

+ Sử dụng sản phẩm của phản ứng để kích thích đẩy nhanh tốc độ của phản ứng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status