Giải bài 4 Trang 56 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 4 Trang 56 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất.

Đề bài 4 Trang 56 SGK Sinh học 10:

Giải thích khái niệm chuyển hóa vật chất.

Lời giải câu 4 Trang 56 SGK Sinh học lớp 10:

+ Chuyển hóa vật chất là tập hợp tất cả các phản ứng hóa sinh xảy ra bên trong tế bào.

+ Chuyển hóa vật chất được hình thành do sự tương tác của các loại phân tử có trong tế bào và luôn kèm theo sự chuyển hóa của năng lượng.

+ Chuyển hóa vật chất bao gồm hai mặt:

– Đồng hóa: là quá trình tổng hợp chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.

– Dị hóa: là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn.

+ Quá trình dị hóa cung cấp năng lượng để tổng hợp ATP từ ADP . ATP ngay lập tức được phân hủy thành ADP và giải phóng năng lượng cho quá trình đồng hóa cũng như các hoạt động sống khác của tế bào.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status