Giải bài 4 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 4 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6, phần câu hỏi Ôn tập Bài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 4 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Nếu chi có hai lực tác dụng vào cùng một vật đang dứng yên mà vật vẫn đứng yên thi hai lực đó gọi là hai lực gì ?

Lời giải câu 4 Trang 53 SGK Vật lý lớp 6:

Hai lực đó gọi là hai lực cân bằng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status