Giải bài 4 Trang 46 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 4 Trang 46 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo).

Đề bài 4 Trang 46 SGK Sinh học 10:

Chất nền ngoại bào là gì? Nêu chức năng của chất nền ngoại bào.

Lời giải câu 4 Trang 46 SGK Sinh học lớp 10:

+ Bên ngoài tế bào người và động vật có 1 cấu trúc được gọi là chất nền ngoại bào. Chúng được cấu tạo chủ yếu từ các loại sợi glicôprôtêin (prôtêin liên kết với cacbohiđrat) kết hợp với các chất vô cơ và hữu cơ khác nhau.

+ Chức năng:

– Giúp tế bào cùng loại liên kết với nhau tạo thành mô

– Giúp tế bào thu nhận thông tin.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status