Giải bài 4 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 4 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 16: Ôn tập chương I và II.

Đề bài 4 Trang 46 SGK Lịch sử 6:

Những công trình văn hóa tiêu biểu của thời Văn Lang – Âu Lạc.

Lời giải câu 4 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 6:

– Hiện vật tiêu biểu cho văn minh Văn Lang – Âu Lạc là Trống đồng.

– Công trình tiêu biểu cho văn minh Văn Lang – Âu Lạc là thành Cổ Loa.

– Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ nói lên cội nguồn của dân tộc.

– Truyền thuyết Sơn Tinh -Thủy Tinh nói lên việc chống lũ lụt, bảo vệ mùa màng của dân tộc.

– Truyện thánh Gióng nói lên truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status