Giải bài 4 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 4 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 18: Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954).

Đề bài 4 Trang 40 SGK Lịch sử 5:

Hãy thống kê một số sự kiện mà em cho là tiêu biểu nhất trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Lời giải câu 4 Trang 40 SGK Lịch sử lớp 5:

– Sáng 20 – 12 – 1946: Bác Hồ đọc Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

– Thu – đông 1947: Chiến thắng Việt Bắc

– Thu – đông 1950: Chiến thắng Biên giới thu – đông

– 17 giờ 30 phút ngày 7 – 5 – 1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status