Giải bài 4 Trang 39 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 4 Trang 39 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 8: Tế bào nhân thực.

Đề bài 4 Trang 39 SGK Sinh học 10:

Trong cơ thể, tế bào nào sau đây có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất?

a) Tế bào hồng cầu.

b) Tế bào bạch cầu.

c) Tế bào biểu bì.

d) Tế bào cơ.

Lời giải câu 4 Trang 39 SGK Sinh học lớp 10:

Đáp án: b.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status