Giải bài 4 Trang 36 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 36 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh.

Đề bài 4 Trang 36 SGK Sinh học 9:

Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là gì trong các sự kiện sau đây?

a) Sự kết hợp theo nguyên tắc: một giao tử đực với một giao tử cái.

b) Sự kết hợp nhân của hai giao tử đơn bội.

c) Sự tổ hợp bộ NST của giao tử đực và giao tử cái.

d) Sự tạo thành hợp tử.

Lời giải câu 4 Trang 36 SGK Sinh học lớp 9:

Đáp án: c.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status