Giải bài 4 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 4 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC.

Đề bài 4 Trang 24 SGK Công nghệ 12:

Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau về nguyên lí làm việc giữa triac và tirixto?

Lời giải câu 4 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 12:

– Giống nhau: đều là thiết bị điều khiển dòng điện xoay chiều.

– Khác nhau: Tirixto điều khiển dòng điện theo một chiều nhất định, còn Triac điều khiển dòng điện theo cả hai chiều.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status