Giải bài 4 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 5

Giải bài 4 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 5, phần bài tập Bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945).

Đề bài 4 Trang 23 SGK Lịch sử 5:

Nêu tên sự kiện lịch sử tương ứng với các năm trên trục thời gian?

Lời giải câu 4 Trang 23 SGK Lịch sử lớp 5:

– Năm 1858: Thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta.

– Năm 1930: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

– Năm 1945: Cách mạng tháng Tám thành công. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status