Giải bài 4 Trang 21 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 4 Trang 21 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 7: Ôn tập.

Đề bài 4 Trang 21 SGK Lịch sử 6:

Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.

Lời giải câu 4 Trang 21 SGK Lịch sử lớp 6:

– Các tầng lớp chính ở các quốc gia cổ đại phương Đông là: vua-quý tộc, ông dân công xã và nô lệ.

– Các tầng lớp chính ở các quốc gia cổ đại phương Tây là: chủ nô và nô lệ.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status