Giải bài 4 Trang 171 SGK Toán lớp 4

Giải bài 4 Trang 171 SGK toán lớp 4, phần bài tập Ôn tập về đại lượng.

Đề bài 4 Trang 171 SGK Toán lớp 4:

Một con cá cân nặng 1kg 700g, một bó rau cân nặng 300g. Hỏi cả cá và rau cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Lời giải câu 4 Trang 171 SGK Toán lớp 4:

Đổi 1kg 700g = 1700g

Cả rau và cá cân nặng là :

1700 + 300 = 2000 g = 2kg.

Vậy cả cá và rau cân nặng 2 ki-lô-gam.

Đáp số : 2 kg

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status