Giải bài 4 Trang 149 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 4 Trang 149 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 49: Quần xã sinh vật .

Đề bài 4 Trang 149 SGK Sinh học 9:

Thế nào là cân bằng sinh học? Hãy lấy ví dụ minh họa về cân bằng sinh học.

Lời giải câu 4 Trang 149 SGK Sinh học lớp 9:

– Cân bằng sinh học là số lượng cá thể luôn luôn được khống chế ở mức độ nhất định phù hợp với khả năng của môi trường.

– Ví dụ:

+ Giàn mướp phát triển xanh tốt, bọ xít phát triển mạnh, tăng số lượng nhiều. Tuy nhiên, khi số lượng bọ xít quá nhiều, lượng thức ăn không đủ thì số lượng bọ xít sẽ giảm mạnh.

+ Sau những mùa lụt ở Đồng bằng Sông Cửu Long, số lượng các loài chuột giảm rất mạnh nhưng sau đó nguồn thức ăn dồi dào và sự cạnh tranh không cao nên số lượng chuột lại tăng lên nhanh chóng.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status