Giải bài 4 Trang 127 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 4 Trang 127 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 38: Rêu – Cây rêu.

Đề bài 4 Trang 127 SGK Sinh học 6:

Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt ?

Lời giải câu hỏi 4 Trang 127 SGK Sinh học lớp 6

Rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt vì:

+ “Rễ” của rêu là rễ giả (các sợi nhỏ ở phía dưới thân). Chúng rất mảnh và nhỏ, phân nhánh ít nên khả năng hút nước còn nhiều hạn chế.

+ Rêu chưa có hệ thống mạch dẫn, do vậy nước không thể vận chuyển chặng đường dài trong cơ thể.

Vì vậy để có đủ lượng nước cơ thể cần, rêu phải sống ở nơi ẩm ướt để hạn chế sự thoát hơi nước qua lá, luôn lấy được nước nhanh chóng và quá trình vận chuyển nước trong cây thuận lợi.

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status