Giải bài 4 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 4 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài 4 Trang 110 SGK Lịch sử 10:

Vẽ sơ đồ tổ chức chính quyền ở Đàng Ngoài, Đàng Trong và so sánh, nhận xét.

Lời giải câu 4 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN Ở ĐÀNG NGOÀI

Giai bai 4 Trang 110 SGK Lich su lop 10

* So sánh, nhận xét:

– Bộ máy chính quyền ở Đàng Ngoài do mô phỏng bộ máy chính quyền thời Lê sơ đã hoàn chỉnh ở thế kỉ XV nên việc tổ chức là chặt chẽ từ trung ương đến địa phương.

– Bộ máy chính quyền ở Đàng Trong lúc đầu chỉ là chính quyền ở địa phương, phải đến giữa thế kỉ XVII mới thành lập chính quyền ở trung ương, tuy nhiên bộ máy chính quyền còn chưa hoàn chỉnh.

– Tổ chức chính quyền ở Đàng Ngoài thời vua Lê, chúa Trịnh là một bộ máy đặc biệt chưa từng có trong lịch sử phong kiến: vừa có triều đình vừa có phủ chúa, vua Lê chỉ đứng đầu trên danh nghĩa chứ không có thực quyền mà trên thực tế quyền hành thuộc về phủ chúa.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status