Giải bài 4 Trắc nghiệm Trang 79 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 4 Trang 79 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song.

Đề bài 4 Trang 79 SGK Toán Hình học lớp 11:

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

(A) Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong hai mặt phẳng (α) đều song song với (β);

(B) Nếu hai mặt phẳng (α) và (β) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (α) đều song song với mọi đường thẳng nằm trong (β);

(C) Nếu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phẳng phân biệt (α) và(β) thì (α) và(β) song song với nhau;

(D) Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với mặt phẳng cho trước đó.

Lời giải câu 4 Trang 79 SGK Toán Hình học lớp 11:

Chọn A. (Theo định nghĩa hai mặt phẳng song song)

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status