Giải bài 38 Trang 23 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 38 Trang 23 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 5: Bảng căn bậc hai.

Đề bài 38 Trang 23 SGK Toán 9 – Tập 1:

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả

5,4;     7,2;     9,5;     31;     68

Lời giải câu 38 Trang 23 SGK Toán 9 – Tập 1:

– Tra bảng: √5,4 ≈ 2,324.

Dùng máy tính: √5,4 ≈ 2,32379008

Ta thấy máy tính bỏ túi cho kết quả chính xác hơn.

Tương tự:

– Tra bảng: √7,2 ≈ 2,683

Dùng máy tính: √7,2 ≈ 2,683281573

– Tra bảng: √9,5 ≈ 3,082

Dùng máy tính: √9,5 ≈ 3,082207001

– Tra bảng: √31 ≈ 5,568

Dùng máy tính: √31 ≈ 5,567764363

– Tra bảng: √68 ≈ 8,246

Dùng máy tính: √68 ≈ 8,246211251

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status