Giải bài 37 Trang 20 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải bài 37 Trang 20 SGK Toán 9 – Tập 1, phần bài tập Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.

Đề bài 37 Trang 20 SGK Toán 9 – Tập 1:

Đố. Trên lưới ô vuông, mỗi ô cạnh 1cm, cho bốn điểm M, N, P, Q. Hãy xác định số đô cạnh, đường chéo và diện tích của tứ giác MNPQ.

giai bai 37 trang 20 sgk toan lop 9 - tap 1 - de bai

Lời giải câu 37 Trang 20 SGK Toán 9 – Tập 1:

giai bai 37 trang 20 sgk toan lop 9 - tap 1 - loi giai

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status