Giải bài 3 Trang 97 SGK Toán Hình học lớp 11

Giải bài 3 Trang 97 SGK toán Hình học lớp 11, phần bài tập Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc.

Đề bài 3 Trang 97 SGK Toán Hình học lớp 11:

a) Trong không gian nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì a và b có song song với nhau không?

b) Trong không gian nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a có vuông góc với c không?

Lời giải câu 3 Trang 97 SGK Toán Hình học lớp 11:

a) Trong không gian nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì nói chung a và b không song song với nhau vì a và b có thể cắt nhau hoặc có thể chéo nhau.

b) Trong không gian nếu a ⊥ b và b ⊥c thì a và c vẫn có thể cắt nhau hoặc chéo nhau do đó, nói chung a và c không vuông góc với nhau.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status