Giải bài 3 Trang 96 SGK Toán lớp 4

Giải bài 3 Trang 96 SGK toán lớp 4, phần bài tập Dấu hiệu chia hết cho 5.

Đề bài 3 Trang 96 SGK Toán lớp 4:

Với ba chữ số 0; 5; 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó và đều chia hết cho 5.

Lời giải câu 3 Trang 96 SGK Toán lớp 4:

Hướng dẫn: Các số đó phải có tận cùng là 0, hoặc 5.

Đáp án : 570 ; 750 ; 705.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status