Giải bài 3 Trang 89 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 3 Trang 89 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày.

Đề bài 3 Trang 89 SGK Sinh học 8:

Biến đổi hóa học ở dạ dày diễn ra như thế nào ?

Lời giải câu 3 Trang 89 SGK Sinh học lớp 8:

Sự tiêu hóa hóa học ở dạ dày diễn ra như sau :

– Một phần nhỏ tinh bột tiếp tục được phân giải nhờ enzim amilaza (đã được trộn đều từ khoang miệng) thành đường mantôzơ ở giai đoạn đầu, khi thức ăn chưa được trộn đều với dịch vị.

– Một phần prôtêin chuỗi dài được enzim pepsin trong dịch vị phân cắt thành các prôtêin chuỗi ngắn (gồm 3 – 10 axit amin).

BAIVIET.COM

DMCA.com Protection Status