Giải bài 3 Trang 84 SGK toán lớp 5

Giải bài 3 Trang 83 SGK toán lớp 5, phần bài tập Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm.

Đề bài 3 Trang 83 SGK toán lớp 5:

Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

a) 30 000 đồng;

b) 60 000 đồng;

c) 90 000 đồng.

(Dùng máy tính bỏ túi để tính)

Lời giải câu 3 Trang 83 SGK toán lớp 5:

Lần lượt ấn các nút:

a) 3 0 0 0 0 : 0 . 6 % = được 5 000 000 đồng

b) 6 0 0 0 0 : 0 . 6 % = được 10 000 000 đồng

c) 9 0 0 0 0 : 0 . 6 % = được 15 000 000 đồng

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status