Giải bài 3 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 6

Giải bài 3 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 6, phần bài tập Bài 27: Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

Đề bài 3 Trang 76 SGK Lịch sử 6:

Nhà sử học Lê Văn Hưu đã đánh giá công lao của Ngô Quyền như thế nào ?

Lời giải câu 3 Trang 76 SGK Lịch sử lớp 6:

Nhà sử học Lê Văn Hưu đánh giá công lao của Ngô Quyền :

” Tiền Ngô vương có thể lấy quân mới nhóm hợp của đất Việt ta mà phá được trăm vạn quân của Lương Hoằng Tháo, mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám sang nữa. Có thể bảo là một cơn giận mà yên được dân, mưu cũng giỏi mà đánh cũng giỏi vậy. Tuy chỉ xưng vương , chưa lên ngôi hoàng đế và đổi niên hiệu nhưng mà chính thống của nước Việt ngõ hầu đã nối lại được”.

(HTTPS://BAIVIET.ORG)

DMCA.com Protection Status